Aktuální poloha - Richard Macků  
 
M a p a   s   d e n n í   h i s t o r i í 
zobrazení polohy na základě výstupů z aplikace www.ViewRanger.com skrze www.shareyouradventure.com; podrobnosti po kliknutí na značku; user profile zde