Aktuální poloha - Richard Macků  
 
M a p a   s   d e n n í   h i s t o r i í 
zobrazení polohy na základě výstupů z aplikace RealTimeTracker, zobrazuje poslední mnou povolenou polohu, max. posledních 24 hodin; podrobnosti po kliknutí na značku, .
 


MAPA ZDE